Hosanna In Excelsis

Psalm 1

Gelukkig de man
die niet treedt in het overleg van de bozen,
op de weg van de schenders geen voet zet,
niet zit in de kring van de spotters;
die veeleer zich vermeit in de wet van de Heer,
zijn wet overpeinst dag en nacht.

 

 

 

Jezus geeft me goesting om te leven vandaag!

 

 

 

de Kluizenaar

(er zullen altijd monniken zijn)

 

 

 

 

 

 

In al mijn schilderen zoek ik het gelaat van mijn Schepper.

 

 


 

Vrucht van gebed, contemplatie, stilte.

 

 

 

Het schilderen van de Drie-Eenheid moet zo eenvoudig zijn als het maken van een kruisteken.

 

 

de Kus van de Drie-Ene God

 

de Heilige Geest in de vorm van een duif

raakt met de toppen van zijn vleugels de monden aan

van de Vader en van de Zoon.

 

 

 

Jan Van Ruusbroec schreef rond 1350 : “Die God hier niet en loven, sullen eeuwiglick stom bluven!”

Als je God hier in dit leven niet leert loven, zul je het ook niet kunnen in het eeuwige leven na de dood.